Voerså by on-line

 
Seværdigheder i Voerså.
Bindingsværkshus ved den gamle fiskeri havn  


Byens seværdigheder:

Voerså er en gammel landsby som har mange seværdigheder. Mest kendt idag er nok Vandcyklerne og Kanoerne, som kan lejes til sejlands på Voer Å. Der er mulighed for at sejle med vandcyklerne og kanoerne omkring udlejningsstedet i midtbyen eller en tur op i skoven langs åens løb. Man kan også få kanoerne isat fra forskellige steder langs Voer Å, hvor der er en række isætningssteder
Information om den kendte lokale udlejning af vandcykler og kanoer kan findes på dette link.
Priser og udlejning af kanoer under projekt "VOER Å" kan formidles ved at klikke på dette link, hvor de kan læse om mulighederne for kanosejladsen.

Derudover ligger Stensnæs Reservatet på nordsiden af Voer Å ved udløbet. Der er udsigt til reservatet fra sydsiden af Åen, hvor der er opsat informationtavler om hvilke trækfugle og standfugle der kan observeres i reservatet. Ligeledes er der opsat en observationstårn hvorfra man i tørvejr kan stå med en fabelagtig udsigt over reservatet og åens naturlige udløb.

Hvis man går en tur langs stien ud mod Ny havn kan man midtvejs dreje til venstre og ad en sti komme ned til Åstenen. Denne er en stor sten som er blevet efterladt er efter den sidste istid. Det er muligt at komme helt ud og stå oppe på Åstenen idag men for år tilbage var Voer Å en hel del bredere end den er idag. De ældre af byens indbyggere kan fortælle historier om da de var børn og man kunne sejle ind omkring stenen.

En anden seværdighed er Vadeområdet syd for Åen. Dette område er et stort areal som ved lavvande som regel er tørlagt, hvorved der bliver fritlagt en hel del havbund, som mange benytter sig af til at grave efter sandorm til fiskeri. Desuden er der en hel del som gennemtraver området ved lavvande  i deres jagt på "Nordens Guld" Rav. Efter de store storme i vintermånederne er der gode chancer for at gøre et godt fund af disse klumper som ind imellem kan indeholde spor af en svunden tid da Dinosauerne herskede på jorden. Disse klumper af "Nordisk guld" er et undet objekt il smykkefremstilling.

Byens midttorv, som for nogle år siden blev sat istand, er gjort til en lille oase, hvor man har mulighed for, hvis man kommer på cykel eller kørende eller gående forbi, at sætte sig ned ved de opstillede borde/bænke arrangementer og nyde sin medbragte mad. Man kan også slentre over til den lokale købmand og fouragere der, hvorefter man kan nyde indkøbene på torvet. På torvet er der en stor væg, hvor et kendt kunstnerpar har lavet et stort vægmaleri over udsigten fra den gamle krogrund ned mod Voerså vandcykel udlejning.

Hvis man kommer nord fra møder man på det lille torv en skulptur som forstiller en splint af Thors hammer Mjølner. Thor var en af de Nordiske guder og søn af Odin. Hans navn er nok mest kendt af alle, som den, der har lagt navn til Torsdag.

Ved den gamle havn, som er beliggende midt i byen, er der et af byens ældste huse, som er et bindingsværkshus. Byen har flere af disse gamle bindingsværkshuse. Bl.a. den gamle smedie som er beliggende på Østkystvejen 375. Desuden er der et af de gamle huse nede i den gamle bydel og der ligger også et oppe langs den gamle vej mod Præstbro. Disse huse er idag stadig pæne og velholdte med respekt for de gamle traditioner og bliver vedligeholdt efter alle kunstens regler.

Hvis man har lejet en kano hos Voerså Kanoudlejning og har fået den isat fra et af de steder langs åen hvor disse muligheder findes (Fæbroen, Præstbro, Idskov eller længere oppe) vil man når man sejler ned ad åen på et tidspunlt komme forbi det gamle voldsted ved Rugtved, som ligger lige neden for Fæbroen. Historien fortæller at Vikingen Knud Søhane skulle have været bosat på voldstedet, men dette er nok en historisk tildragelse da Voldstedet Rugtved er dateret til mellem 1100 tallet og 1300 tallet.
Dersom historierne om Voerså og egnen heromkring er interessante er det værd at købe bogen "Glimt af vores egn og omegn" som er skrevet af Frilev Pedersen og udgivet af "Lokalhistorisk Forening for Voerså og Omegn".
Bogen kan købes forskellige steder hos de lokale banker og købmænd. ligeledes kan den købes på Voerså Museum.

Ud over disse særlige ting i Byens og dens omegn er det absolut værd at bemærke at Voerså er omgivet af en smuk og meget varieret natur. Mod Øst er det havet og strandområderne der er fremherskende og markante. Mod Vest er det Agerområderne med udsigt til Holt Bjerg, hvorfra der er en storslående udsigt over egnen og havet. Mod Sydvest er det nærheden til Jyske Ås, hvor man, hvis man færdes i området, let bliver forledt til tanker om den vilde og rene natur, vi er velsignet med her i Nordjylland.
Voersaa Borgerforening - 9300  Sæby