Voerså by on-line


 
Velkommen til nyhedssektionen.
Juletræ i Voerså Hallen
27-11-2016 14.00-16.00

Kl. 14:00

Hyggemusik: Kurt

Sanglege

Hjælpenisser

Der er mulighed for køb af:

                Gløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tegne, eller skrive en ønskeseddel til julemanden.

Salg af Amerikansk Lotteri.

Besøg af Julemanden

 

Kl. 15:30

Julemanden og julenisser uddeler slikposer til alle børn til og

med 7. klasse.

Udtrækning af Borgerforeningens Julegevinster

Husk alle der har betalt kontingent på

Husstandsomdelt indbetalingskort eller til konto


7422-0000509538 deltager

(50 kr. personlig eller 100 kr. for husstand)

 

 

En eftermiddag for hele familien.

 

 

Arrangeret af: Den lokalt forankrede folkeskole,Voerså Idrætsforening og

Voerså Borgerforening.


Voerså byudviklings klublotte:
Voerså Byudviklings klublotte for Marts måned 2015 er blevet udtrukket med følgende vindernumre og vindere:

Vindere i April 2015
200 kr. nr. 174 Mette Bagger
100 kr. nr. 125 Poul Erik Mechlenburg
100 kr. nr. 101 Bjarne Kongsbak
100 kr. nr. 52  Jens Juhl
100 kr. nr. 130 Linea Laubæk
50 kr.  nr. 84   Jens Burskov
50 kr.  nr. 36   Birgit Skovsgård
50 kr.  nr. 190  Ledig
50 kr.  nr. 49   Erland Tabro
50 kr.  nr. 148  Ledig
50 kr.  nr. 193   Ledig

Disse er vinderne for April måned 2015.
Numre og navne på de aktuelle vindere kan til enhver tid findes på denne hjemmeside og på Voerså Antenneforenings info-kanal.

Hjertestarter:
I forbindelse med indvielsen af multibanen ved Stensnæsskolen lørdag 15. juni, blev der opstillet en hjertestarter ved Voersåhallens indgangsparti på adressen Østkystvejen 314 i Voerså.
Hjertestarteren er konstant synlig ved, at den blinker.
Den er placeret i et varmeskab, da den ikke tåler frost, og ved et hårdt tryk på den røde knap, springer lågen op.
Der er god vejledning ved starteren og efterfølgende ibrugtagning. 
Den er sponseret af Voerså Borgerforening og Voerså IFs Venner. Både hjertestarteren og varmeskabet kostede hver den nette sum af kr. 13.000 -, så udgiften løb op i omegnen af kr. 26.000 -.
Sidste år var en del skoleelever fra de ældste klasser og en hel del borgere på kursus for at lære brugen af hjertestarteren.
Hjertestarteren er under konstant overvågning, så eventuelle hærværksmænd vil blive gjort ansvarlig for eventuelle udgifter.
Billeder af hjertestarteren og området kan ses her og her.

Voerså bladet:
Voerså Bladet er tilgængelig her: Bladet kan downloades/læses ved at klikke på det ønskede nummer herunder. Bemærk at bladet er af en vis størrelse, hvorfor det godt kan tage lidt tid at hente det før det åbnes.

                    Juli 2011
                    November 2011
                    Marts 2012
                    Juli 2012
                    November 2012
                    Marts 2013
                    Juli 2013
                    November 2013
                   
Marts 2014
                  November 2015
                  Juli 2016
                  November 2016
STØT OP OM DIN BY OG DENS UDVIKLING. MELD DIG IND OG VÆR MED TIL AT SIKRE EN FREMTID FOR BYEN OG FOR DINE BØRN OG BØRNEBØRN. 
KG Data Support|Østkystvejen 373|9300 Sæby|2427 2973|k.gade(snabelA)post1.dansknet.dk