Voerså by on-line

 
"Voerså byudvikling"

1. Juni 2010.

Voerså Byudvikling har efter den ordinære generalforsamling i april måned konstitueret sig som følger:
Formand:                        Gynther Mølgård.
Næstformand:                 Lone Pilgaard
Kasserer:                        Jens Burskov
Sekretær:                        Morten Sørensen.
Koordinator/byggefase:   Jens Juul
1. suppleant:                    Søren Meng
2. Suppleant:                   Lauge Mikkelsen


30. september 2009.


Voerså Byudvikling holdt informations- og inspirationsmøde i gymnastiksalen på Stensnæsskolen onsdag den 30. september. De 65 fremmødte kunne bl.a. høre, at der samme dag var underskrevet skøde på kro-grunden i Voerså. Prisen for grunden var 1.100.000 kr. Voerså Byudvikling har lånt de 900.000 kr. i Nordjyske Bank og de resterende 200.000 kr. er blevet indsamlet gennem de seneste måneder. Hovedparten af de mange penge stammer fra de nu 160 medlemmer, som hver især har indbetalt 1000 kr. Derudover blev der i grupper fremlagt og diskuteret idéer til det fremtidige arbejde med multihuset, de omkringliggende arealer og de aktiviteter multihuset skal bruges til.

12. september 2009.
Lørdag den 12. september blev der afholdt støttefest på kro-grunden til fordel for Voerså Byudvikling. Omkring 150 mennesker fyldte teltet godt op (udsolgt), og stemningen var høj. De frivillige hjælpere som knoklede med bespisning, udskænkning, underholdning mm., var med til at gøre aftenen til en stor succes. Det er flot at se, hvordan borgerne i Voerså kan stå sammen om et fælles projekt. Festen gav et overskud til Voerså Byudvikling på næsten 20.000 kr.

13. juli 2009.
Foreningen "Voerså Byudvikling" er nu oppe på 138 medlemmer. Ifølge foreningens vedtægter skal være mindst 100 medlemmer pr. 1. november for at arbejde videre med kulturhus-projektet. Dette mål er altså nået, men der er stadig al mulig grund til at opfordre alle i Voerså og omegn til at melde sig ind i foreningen. Massiv lokal opbakning er nemlig foreningens største aktiv, når der skal søges midler hos fonde og lignende.
Læs den nyeste pressemeddelelse fra bestyrelsen her.

Kort om Voerså byudvikling:

”Voerså Byudvikling” blev stiftet på generalforsamlingen den
20. april 2009. Den har som formål at skabe økonomisk basis for samt initiativ til, og opførelse af et multi-/kulturhus til gavn for Voersaa by og omegn.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Gynther Mølgaard - formand
Lone Pilgaard - næstformand
Chris Kramme - sekretær
Jens Juul - koordinator/byggefase


Bestyrelsen har som første handling taget kontakt til ejeren af kro-grunden. Det er lykkedes på foreningens vegne at få en forkøbsaftale (option) på køb af grunden.
Nu er det så at der skal der laves tegninger og udarbejdes budget for etablering af et multi-/kulturhus, så der kan søges om midler fra fonde og puljer. I den forbindelse er det væsentligt, at kunne dokumentere en solid lokal opbakning til
projektet.
DERFOR HAR VI NU BRUG FOR DIT MEDLEMSKAB
For at projektet kan lykkes må vi stå sammen – og vi håber på din opbakning i form af en indmeldelse i foreningen.
I vedtægterne § 3 stk. 4 står følgende:

”Medlemmerne betaler et fastsat indmeldelseskontingent på minimum 1.000 kr. Indmeldelseskontingentet giver ret til livsvarigt medlemskab af foreningen uden yderligere betaling af kontingenter."
Det bemærkes, at medlemmer kun optages enkeltvis (ikke par). Større donationer er naturligvis også velkomne, men giver ikke flere stemmer på kommende generalforsamlinger.
Allerede på den stiftende generalforsamling blev der tegnet medlemskaber for 69.000 kr.
Foreningens vedtægter kan ses i fuld længde eller de kan downloades her.
Tegning af medlemskab:
Indbetaling bedes foretaget til en af nedenstående banker:
Dronninglund Sparekasse : reg.nr. 9044 kt.nr. 984418
Nordjyske Bank :              reg.nr. 7420 kt.nr. 1077885
Husk at oplyse navn og adresse ved indbetalingen.
Når din indbetaling er registreret, vil kvittering samt nummereret borgerbevis med foreningens vedtægter blive fremsendt.


BESTYRELSEN FOR VOERSÅ BYUDVIKLING


Gynther Mølgaard                Lone Pilgaard

Telf.nr.: 21 49 43 68            Telf.nr.: 98 46 00 94


Der blev afholdt et arrangement den 5. juni på den gamle Kro grund, hvor projektet blev præsenteret for alle interesserede. De kan læse et referat af arrangementet og se billeder derfra her.


 

KG Data Support|Østkystvejen 373|9300 Sæby|2427 2973|k.gade(snabelA)post1.dansknet.dk