Voerså by on-line


Voerså Borgerforening blev stiftet Lørdag 31. juli 1943.Voersaa Borgerforening er en forening der er aktivt med til at skabe sammenhold og trivsel for byens og omegnens beboere. Vi arbejder for en fortsat positiv udvikling af nærområdet, og har en funktion som talerør mellem byens borgere og myndighederne.
Bestyrelsen arbejder med at planlægge og afholde forskellige arrangementer af både kulturel, historisk og fornøjelsesmæssig karakter. Vi arbejder på at bevare vores mange naturperler i vores område, på bevaring af vores skole, børnehave, buStikker m.m. og stadig være med i udviklingen. Slå på stedets særpræg og bygge videre på det særpræg.
Desuden samarbejder vi tæt med byens andre foreninger om diverse arrangementer, blandt de mest kendte er vores fælles julearrangement.
Al den frivillig arbejdskraft vi modtager til vores arrangementer, og især til vores flagallé, er en stor hjælp, som vi sætter meget pris på.
For en fortsat god udvikling i vores arbejde, er det væsentligt, at have så mange medlemmer som muligt, så vi kan opfordre til, såfremt du/i ikke allerede er medlem, at melde jer ind i foreningen, og få indflydelse.
Alle medlemmer får uddelt det populære Voerså Bladet, også medlemmer udenfor byområdet.(Husstands omdelt i byen).
Vi holder generalforsamling i marts måned, og her har du rig mulighed for at høre om, hvad der rører sig i foreningen, eller komme med idéer og forslag.
Vi vil også i det kommende år indbyde til forskellige spændende arrangementer, og håber også at se dig/jer som gæst.
Du kan følge med i foreningens arrangementer her på hjemmesiden under nyheder, på informationsstanderen på ”torvet”, og på Info-kanalen.

Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling konstitueret sig som følger:

Formand:            Bjarke Laubek

Næstformand:    Ejvind Pedersen
Kasserer:            Christian Frøstrup

Sekretær:          Dorthe Nielsen

Best. medlem:      Birgit Skovsgaard

Best. medlem:      Mogens Berg.

Best. medlem:
Ole Bjerring Kristensen

1. suppleant: Brian Mølgaard       

2. suppleant: 
.

Voersaa Borgerforening