Voerså by on-line


 
Velkommen til Voerså by på nettet.
Vue over Jollehavnen  

Kort om byportalen:

Voerså-by.dk er en portal for byens borgere, foreninger og erhvervsliv. På portalen er der mulighed for at læse om byens muligheder og udvikling. Desuden er der oplysninger om hvad der sker i og omkring byen.

Byens historie:

Voerså er en gammel by som kan skrive sin historie tilbage til omkring år 1328, i en skrivelse fra 31 August, hvor 2 riddere med deres væbnere på Kong Valdemars befaling har tilvurderet et gods i Voerså (Worthæsaa) i Albæk sogn.
Byen er en gammel havn hvorfra der har været drevet fiskeri fra siden tilbage til vikingetiden. Op gennem tiderne har der været en livlig trafik, især ved det gamle overgangssted, hvor der opstået et behov for bespisning og overnatning. Derved opstod Voerså Kro. Ifølge analer begyndte kroen for omkring 300 år siden. Desværre brændte kroen ned Lørdag d. 26 August 2006, hvorved et stykke historie og en perle i byen gik tabt.

Byens kendetegn:

Voerså er idag især kendt for sine Vandcykler og for Kano sejlands på Voer Å. Der er mulighed for at sejle med kanoerne omkring udlejningsstedet i midtbyen eller man kan få kanoerne isat fra forskellige steder langs Voer Å hvor der er en række isætnigssteder.
Desuden ligger Stensnæs Reservatet på nordsiden af Voer Å ved udløbet. Der er udsigt til reservatet fra sydsiden af Åen, hvor der er opsat informationtavler om hvilke trækfugle og standfugle der kan observeres i reservatet.
Nyheder

Juletræ i Voerså Hallen den 27-11-2016 kl. 14
se under nyheder.

Kontingent 2017
kr. 50 pr person eller kr. 100 for husstand.
Kan indbetales på
Konto 7422-0000509538

Trækning til
B
yudviklingens klublotto:
Trækning af Voerså Byudviklings klublotte for April måned 2015 er blevet foretaget og vinderne er blevet udtrukket på følgende numre.

Voersåbladet:
Voersåbladet for nov 2016 er nu tilgængeligt og kan læses/downloades her
.

Landby plan

Hent planen her

Voersaa Borgerforening - 9300  Sæby